Künye

postoyku@gmail.com
facebook.com/postoyku
twitter.com/postoyku

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
İz Yayıncılık Ltd. adına
Mehmet Kahraman

Yayın Yönetmeni
Aykut Ertuğrul

Yayın Kurulu:
Arda Arel, Burcu Bayer, Remzi Şimşek

Son Okuma
Didem Demirel

Grafik Tasarım
Ömer Faruk Demirel