Öyküde Dün Bugün Yarın – Ertuğrul Emin Akgün

Yayın hayatına daha yeni başlamasına rağmen kütüphanemizde şimdiden bir rafı kapatan Ketebe’den çıkan 40 Soruda Türk Öyküsü, farklı yazarların cevaplarıyla öykümüzün haritasını çıkartıyor. Katılımcı kadrosu ve titiz işçiliğiyle benzer çalışmalardan ayrılan kitap, usta öykücü Cemal Şakar tarafından yayına hazırlandı. 

Çalışmanın kıymetini ve alandaki ağırlığını hak yemeden anlayabilmenin yolu Cemal Şakar’dan geçiyor. Şakar, Türk edebiyatında kuşaklar üstü sıfatıyla anabileceğimiz yazarlardan. Yazı hayatına başladığı ya da yetiştirildiği kuşağa ait olduğu kadar kendinden sonra gelenlerinde de organik parçası. Dil, biçim ve anlam gibi tartışmalar esnasında her jenerasyonda kendine yer bulan Şakar, edebiyatın imkanlarını kullanmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Kurgu eserlerinin ya da eleştiri metinlerinin beslendiği geniş skala incelendiğinde bu durumu kolaylıkla tespit etmek mümkün. Kitabı yayına hazırlayan kişi olarak, eserin bütüncül kıymetinde edebi birikimini göz ardı etmemek gerekiyor. 

40 Soruda Türk Öyküsü, çeşitli katılımcıların yanıtladığı ve edebi kronoloji içerisinde ilerleyen cevaplar ile Türk öyküsüne genel bir projeksiyon kazandırıyor. Öykü-hikâye nedir ayrımından, postmodern kuşaklara kadar geniş bir alanda ilerleyen sorular, alanın önde gelen katılımcıları tarafından cevaplandırılmış. Edebiyatın içinde yetişmiş yazarların yanında akademide konu üzerine eser üretmiş hocaların da katkısıyla ortaya çıkan eser, farklı disiplinlerin zenginliğini taşıyor. 

Türk öyküsü ansiklopedisi olarak niteleyebileceğimiz kitap hem öykücülerin hem de araştırmacıların sıklıkla faydalanacağı bir kaynağa hızla dönüşecek. “Kavramsal Çerçeve”, “Tarihsel Arka Plan”, “Tematik ve Biçimsel Sorunlar”, “Dönemler, Akımlar ve İsimler”, “Günümüz Türk Öyküsü ve Tartışmalar” başlıklarından oluşan bölümlerin sonuna da faydalı bir “Öykü Teorisi Kitaplığı” listesi eklenmiş.

Katılımcılara yöneltilen sorular ise tarafından incelikle tasarlanmış. Klasik anlamda alıştığımız biçimin dışına çıkılarak soruların hacmi arttırılmış. Şakar, yıllardır eleştiri yazılarında tartışarak kazandığı birikimi bu kez sorular vasıtasıyla gün yüzüne çıkartmış. İyi cevaplara giden yolun sağlam sorulardan geçtiğini 40 Soruda Türk Öyküsü, ders kitabı niteliğinde kanıtlıyor.

Cemal Şakar’ın sunuş yazısında belirttiği gibi “Bu kitabın eksik bıraktıkları, umarım ki yeni çalışmaları tetikler” ve yeni tartışma alanlarına da vesile olarak Türk öykücülüğündeki kuramsal içeriklerin artmasına fırsat yaratır. Öykü türüne kafa yoran herkesin istifade edeceği 40 Soruda Türk Öyküsü‘ne cevaplarıyla katılanlara ve hazırlayan Cemal Şakar’a bir öykü okuru olarak teşekkür ederim.

Bahtı açık olsun!

Post Öykü 22