Post Öykü 28

Dali mi o? Yok, Post Öykü 28

Post Öykü’nün 28. sayısı Mahmut Sami Yıldız, Betül Sezgin, Ertuğrul Emin Akgün, Eda İşler, Akif Hasan Kaya ve Ahmet Sarı’nın öyküleriyle okuru selamlıyor. Çeviri öykü de ise kurgularıyla öne çıkan Simon Guerrier’in Yapay Arılar’ı ve Tâhire Alevî’nin İstasyon’u sizi bekliyor.

A. Melih Karauğuz’un editörlüğünde Postmodernizm Öldü mü? sorusuna yanıt aranan dosyada Ali Berkay, Abdullah Kasar, Cemal Şakar, Özkan Gözel, Abdullah Harmancı, Ahmet Sarı, Atilla Arıcıoğlu, Bedia Koçakoğlu, Ertan Örgen, Hasan Bozdaş ve Peyami Safa Gülay’ın konuyu farklı açılardan inceleyen yazılarını ve soruşturmalarını okuyabilirsiniz. Abdullah Başaran’la yapılan Postmodern Üzerine başlıklı söyleşiyse yine bu bölümde.

Necip Tosun’un Öykücü’nün Günlüğü ve Güven Adıgüzel’in Kırkıncı Oda köşeleri tüm hızıyla devam ederken Selahattin Yusuf, Ömer Çelik, İbrahim Aslaner, Bilal Acarözmen ve Volkan Gemili ise derginin öykü serüvenini sürdüren isimlerden. Yeni çıkanların nabzını tutan Post Kitap bölümü ise söyleşiler, yazılar ve Dükkan ile geleneği bozmuyor.

İÇİNDEKİLER

Yankı Ustası Mahmut Sami Yıldız
Sen Güzelsin Gerisi Çirkin Betül Sezgin
Ben Bir Ertuğrul Emin Akgün
Bu, Ayhan’ı Üçüncü Kaybedişim Eda İşler
Mecburi Yön Akif Hasan Kaya
Musa’nın Göğe Uzun Uzun Bakmasıdır Ahmet Sarı
Öykücünün Günlüğü Necip Tosun
Yapay Arılar Simon Guerrier
İstasyon Tâhire Alevî

Dosya: Postmodernizm Öldü mü? Editör: A. Melih Karauğuz
Postmodern Durum A. Melih Karauğuz
Postmodernizm Frekanslarda Kaybolmak Ali Berkay
Gelenek mi Gelecek mi? Abdullah Kasay
Hünsa Kavramlarla İcra Edilen El Çabukluğu Cemal Şakar
Hakikat Bu Coğrafyada Yeniden Parlayacak mı? Özkan Gözel
SoruşturmaAbdullah Harmancı, Ahmet Sarı, Atilla Arıcıoğlu, Bedia Koçakoğlu, 
Ertan Örgen, Hasan Bozdaş, Peyami Safa Gülay
Söyleşi: Abdullah Başaran ile Postmodern Üzerine M. Fatih Kutan

Yakup’un Göğe Yükselişi Selahattin Yusuf
Sineklerin Tanrısı Ömer ÇelikHatıran Yeter İbrahim Aslaner
Yolculuk Bir Hiçleştirme Uğraşı Bilal Acarözmen
Taziye Volkan Gemili
Kırkıncı Oda Güven Adıgüzel

Post Kitap
Söyleşi M. Fatih Kutlubay
Mağara Ağzındaki Gölge Oyunları Mahmut Sami Yıldız
Riskli Öyküler Bütünü Onurhan Ersoy
İnsan Nereye Gidiyor? Betül Sezgin
Behçet Bey Neden Gülümsedi Kitabında Sosyal Meseleler Ali Oktay Özbayrak
Türk Öyküsünün Hayat Hikâyesi Uygar Atasoy
Dükkan