Skip to content Skip to footer

postoyku@gmail.com
twitter @postoyku
instagram @postoyku

İmtiyaz Sahibi
Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı A.Ş. adına Mustafa Albayrak

Yayın Yönetmeni
Aykut Ertuğrul

Editörler
Murat k. Murat
Ertuğrul Emin Akgün
Remzi Şimşek
Mahmut Sami Yıldız
Grafik Tasarım
Ömer Faruk Demirel

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Burhan İstenci
İletişim
postoyku@gmail.com / postoyku.com
Yönetim Yeri
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010
Topkapı / Zeytinburnu / İstanbul 0212 467 65 15